Założenie kliniki weterynaryjnej - informacje dla lekarzy weterynarii


Przemysław Gogojewicz
prawnik specjalista w zakresie prawa medycznego

Mówiąc o klinice weterynaryjnej, mamy przede wszystkim na uwadze kompleksowe leczenie w standardzie jakościowym. Zgodnie z tym założeniem klinika weterynaryjna powinna być wyposażona w:

1) pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt, dostosowane do gatunków leczonych zwierząt

2) poczekalnie

3) gabinety zabiegowe

4) salę operacyjną

5) magazyn produktów leczniczych i wyrobów medycznych

6) magazyn środków i sprzętu dezynfekcyjnego

7) aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług specjalistycznych

8) aparaturę i sprzęt diagnostyczny

9) zaplecze sanitarne, socjalne i gospodarcze.

Informacje o klinice

Klinika weterynaryjna powinna zapewniać całodobową obserwację i leczenie zwierząt. Warto dopowiedzieć, że klinika to inaczej specjalistyczny oddział wchodzący w skład uczelni lub instytutu naukowego, który oprócz leczenia chorych zwierząt prowadzi prace dydaktyczne oraz badawcze.

Lekarz weterynarii nie jest w stanie samodzielnie prowadzić kliniki weterynaryjnej, lecz musi korzystać z pomocy innych lekarzy weterynarii. W klinice weterynaryjnej usługi weterynaryjne świadczy co najmniej trzech lekarzy weterynarii, w tym jeden lekarz z tytułem specjalisty w zakresie usług weterynaryjnych świadczonych przez klinikę. Klinika weterynaryjna współpracuje w zakresie świadczonych usług weterynaryjnych z innymi zakładami leczniczymi dla zwierząt, a w szczególności przyjmuje pacjentów skierowanych przez te zakłady do leczenia. Ponadto powinna mieścić się w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, jeżeli pomieszczenia kliniki są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń tego budynku lub lokalu.

Gabinety zabiegowe, poczekalnia, sala operacyjna i pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt powinny mieścić się:

1) na poziomie terenu lub

2) w ...