Zabezpieczenia w paszportach dla zwierząt - zalecenia Komisji Europejskiej


Anna Słowińska
prawnik

Główny Lekarz Weterynarii w lutym br. otrzymał powiadomienie Komisji Europejskiej w sprawie używania w paszportach dla zwierząt towarzyszących naklejek ze wskazanym numerem mikroczipu zwierzęcia, dla którego został wystawiony dokument. Powiadomienie zawiera ponadto zalecenia odnośnie do zabezpieczania danych w dokumentach przed ich ewentualnym fałszowaniem.

Regulacje prawne dotyczące paszportów

Kwestie dotyczące paszportów reguluje rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 998/2003/WE z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 046 z 13.06.2003 r.). Do wydrukowania paszportów oraz zaopatrzenia lekarzy w te druki zobowiązana jest Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna za pośrednictwem okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych. Wzór paszportu dla zwierząt dla celów wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek stanowi załącznik nr 1 do Decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. nr 2003/803/WE. Uprawniony lekarz weterynarii zamieszcza w paszporcie dane właściciela zwierzęcia, podaje opis zwierzęcia, a także dane identyfikacyjne w postaci numeru mikroczipu lub tatuażu. Identyfikacja zwierzęcia powinna być sprawdzona przed każdym nowym wpisem. Paszport zawiera ponadto informacje na temat szczepień przeciwko wściekliźnie, testów serologicznych na wściekliznę, kuracji przeciw kleszczom, bąblowicy i innych szczepień, a także badań klinicznych zwierzęcia. Format paszportu jest jednolity, a jego wymiary wynoszą 100 x 152 mm.


Procedura wystawienia paszportu

Lekarz weterynarii wystawiający paszport wypełnia jednocześnie dołączony do paszportu druk z danymi zwierzęcia i właściciela zwierzęcia, któremu wydaje paszport. Wypełniony druk należy w ciągu siedmiu dni przesłać do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, która będzie wprowadzała dane za...