Jak napisać umowę spółki cywilnej lekarzy weterynarii - praktyczne wskazówki


Anna Słowińska
Vox iuris Doradztwo Prawne Szczecin

W celu wykonywania usług z zakresu medycyny weterynaryjnej lekarze weterynarii mogą utworzyć spółkę cywilną. Jej funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Aby założyć spółkę cywilną, należy spisać umowę spółki. Spółkę można też powołać do życia na podstawie umowy ustnej zawartej pomiędzy lekarzami, dla bezpieczeństwa lepiej jednak zachować formę pisemną. W razie ewentualnego sporu będzie ona stanowiła dowód z dokumentu bez konieczności przedstawiania np. dowodu ze świadków.

Strony umowy

W umowie należy wskazać strony umowy, czyli podmioty, które zawierają umowę spółki: imiona i nazwiska, nazwy firm, adresy zamieszkania, siedziby, numery dokumentów tożsamości. Im więcej zostanie zamieszczonych informacji weryfikujących wspólników, tym lepiej.


Nazwa spółki

Dokument umowy powinien zawierać zapis dotyczący nazwy, pod jaką wspólnicy będą prowadzić działalność (nazwa spółki). W kodeksie cywilnym nie ma jednak przepisów regulujących kwestię nazewnictwa spółki cywilnej. Nazwa może być obrana dowolnie. Jeśli jednak wspólnicy zdecydują się na nadanie spółce nazwy, to może ona zawierać:

- zwięzłe określenie rodzaju działalności

- nazwiska i imiona wszystkich wspólników lub nazwiska z pierwszymi literami imion

- dodatek określający formę prawną spółki (np. S.C., S-ka Cywilna lub Spółka Cywilna)

- fantazyjny dodatek wyróżniający (Arkadia, Finezja itp.).

Nie należy zapominać, że w spółce cywilnej to jej wspólnicy są przedsiębiorcami i to oni, a nie spółka, mają obowiązek zgodnego z przepisami oznaczenia swojej działalności. W przypadku wspólnika spółki cywilnej jego oznaczenie jako przedsiębiorcy powinno składać się z imienia i nazwiska oraz nazwy, pod którą wykonuje działalność.


Siedziba spółki

W umowie spółki cywilnej lekarzy weterynarii powinny znaleźć się postanowienia dotyczące siedziby spółki. Chodzi tu o oznacz...