Odpowiedzialność lekarza weterynarii za rzeczy pozostawione w poczekalni


Anna Słowińska
"Vox iuris" Doradztwo Prawne Szczecin

tel. 531783817

Niemal codziennie spotykacie się Państwo z sytuacją, w której właściciel zwierzęcia, przychodzący do gabinetu w celu skorzystania z waszych usług, przed wizytą zostawia swoją garderobę wierzchnią na wieszaku w poczekalni. Następnie udaje się do gabinetu, a po skończonej wizycie zdejmuje garderobę z wieszaka, ubiera się i wychodzi. Nie zawsze jednak tak jest. Czasem dochodzi do sytuacji, gdy podczas przebywania pacjenta w gabinecie z wieszaka ginie pozostawiona na nim garderoba oraz wartościowe rzeczy. Czy w takiej sytuacji lekarz weterynarii będzie odpowiadał za skradzioną garderobę?

Umowa przechowania

Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Obowiązkiem przechowawcy jest sprawowanie pieczy nad rzeczą w celu zachowania jej w stanie niepogorszonym. Przechowawca powinien czuwać nad tym, aby rzecz nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu ani nie została skradziona. W celu wypełnienia tego obowiązku przechowawca może podejmować różne czynności faktyczne i prawne. Rzecz oddana na przechowanie powinna być w każdej chwili do dyspozycji oddającego ją na przechowanie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 września 1997 r. (I PKN 261/97) zajął stanowisko dotyczące obowiązków przechowawcy. Stwierdził, że obowiązkiem przechowawcy jest zachowanie oddanej mu rzeczy w stanie niepogorszonym lub zapłata odszkodowania oddającemu rzecz na przechowanie, jeżeli w czasie przechowania rzecz uległa uszkodzeniu. Przechowawca odpowiada wobec oddającego rzecz na przechowanie niezależnie od tego, czy oddający jest właścicielem rzeczy.


OBOWIĄZKI PRZECHOWAWCY:

- Sprawowanie pieczy nad rzeczą

- Zachowanie rzeczy w stanie niepogorszonym

- Czuwanie nad rzeczą, by nie uległa zniszczeniulub nie została skradziona

- Wydanie rzeczy w każdej chwili do dyspozycji oddającemu rzecz na przechowanie

...