Regulacje prawne zwalczania chorób zakaźnych zwierząt


Lek. wet. Michał Golacik

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt jest bardzo ważnym elementem działań podejmowanych przez organy inspekcji weterynaryjnej. Wysiłki są skierowane na zapobieganie wybuchowi choroby zakaźnej poprzez kontrolę i monitoring zakażeń (1), a w przypadku wystąpienia choroby na jak najefektywniejsze jej zwalczenie. W tym celu utworzone zostały przepisy (ustawy, rozporządzenia) regulujące zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, a na ich podstawie są tworzone przez Głównego Lekarza Weterynarii programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz plany gotowości zwalczania dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt (1).

Głównym założeniem zwalczania chorób zakaźnych jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a następnie dobro zwierząt i zapobieganie lub zmniejszanie strat ekonomicznych. Niektóre choroby zwierząt są niebezpieczne również dla człowieka - są to zoonozy. Mogą one być pośrednio lub bezpośrednio przenoszone ze zwierząt na ludzi, a czynnikami chorobotwórczymi są bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby oraz inne czynniki biologiczne. Wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt, niebezpiecznej dla człowieka lub też nie, w większości wypadków powoduje znaczne straty ekonomiczne związane z jej zwalczaniem, stratami w pogłowiu zwierząt, zaburzeniami na rynku oraz ewentualnymi barierami handlowymi, nakładanymi przez Unię Europejską na określony obszar lub całe państwo. Tak więc zapobieganie chorobom, jak i ich zwalczanie jest bardzo ważnym problemem każdego kraju i powinno odbywać się z należytą starannością.

Obowiązki związane z szeroko rozumianym zapobieganiem, jak i zwalczaniem chorób zakaźnych spoczywają nie tylko na inspekcji weterynaryjnej czy urzędniczej administracji, ale również na właścicielu zwierzęcia i osobach mających z nim kontakt. W polskich przepisach prawnych zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt jest uwarunkowane m.in. w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwie...