Czynności poprzedzające założenie zakładu leczniczego dla zwierząt


Anna Stychlerz
"Vox iuris" Doradztwo Prawne Szczecin

Założenie zakładu leczniczego dla zwierząt związane jest z wykonaniem wielu określonych czynności zawartych w przepisach prawa. Obecnie rejestracja zakładu leczniczego dla zwierząt przebiega w ten sposób, że lekarz weterynarii - przedsiębiorca, który chce zarejestrować firmę, musi składać kilka wniosków w urzędach: gminy, skarbowym, statystycznym, a także w ZUS. Natomiast od 1 lipca 2011 r. zacznie funkcjonować informatyczna Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca nie będzie składał żadnych dokumentów dotyczących rejestracji. Wypełni jedynie odpowiedni formularz na stronie internetowej.

Wpis do odpowiedniej ewidencji lub rejestru

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt stało się działalnością regulowaną (art. 16 ust. 1 u.z.l.) i zostało objęte obowiązkiem rejestracji działalności gospodarczej. Oznacza to obowiązek rejestracji działalności zakładu leczniczego dla zwierząt w odpowiednim rejestrze (gminna ewidencja działalności gospodarczej lub Krajowy Rejestr Sądowy). Zgodnie z art. 16 u.z.l. zakłady lecznicze świadczą swoje usługi po uzyskaniu wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.


Rachunek bankowy

Przedsiębiorca jest zobowiązany do założenia i dokonywania wszelkich transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2007 r., Dz. U. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.). Konieczne jest to w sytuacjach gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000,00 euro.


Nadanie numeru NIP

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. jedn. z 2004 r. Dz. U. nr 269, poz. 2681), przed rozpoczęciem działalności należy dokonać zgłoszenia i...