Pisemna zgoda na zabieg nie zawsze uchroni lekarza przed roszczeniami odszkodowawczymi


Anna Stychlerz
"Vox iuris" Doradztwo Prawne Szczecin

Na pewno znana jest Państwu z własnego doświadczenia sytuacja, gdy przed zabiegiem o podwyższonym ryzyku dla zwierzęcia jego właściciel podpisuje oświadczenie, w którym wyraża zgodę na zabieg. Taka zgoda ma przede wszystkim na celu uchronienie lekarza przed roszczeniami odszkodowawczymi ze strony właściciela zwierzęcia. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze zgoda na zabieg wyrażona w formie pisemnej uchroni lekarza przed ewentualnymi roszczeniami.

Jeśli właściciel zwierzęcia stwierdzi, że nie uzyskał przed zabiegiem żadnej informacji albo w momencie jej składania nie był w pełni świadomy wyrażonej zgody, lekarz będzie musiał dowieść, że takiej informacji udzielił, a ponadto poinformował o skutkach danego zabiegu. Jeśli nie będzie w stanie tego udowodnić, istnieje obawa, że sąd może zasądzić na rzecz właściciela zwierzęcia roszczenie odszkodowawcze. Niedopuszczalne jest odbieranie zgody na zabieg od właściciela zwierzęcia tuż po rozpoczęciu zabiegu lub w jego trakcie.


Niezbędna informacja przed wyrażeniem zgody

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, przed przystąpieniem do wykonania zabiegu i wyrażeniem zgody na dany zabieg właściciel zwierzęcia ma prawo do uzyskania informacji od lekarza o stanie zdrowia zwierzęcia, metodach leczenia, dających się przewidzieć skutkach ich zastosowania lub zaniechania. Dlatego lekarz weterynarii powinien w przystępnej formie przekazać informację nie tylko o zamierzonym postępowaniu wobec zwierzęcia, al...