Jak ustrzec się przed nieprawidłowościami w wystawianiu recept i nie bać się kontroli?


Anna Stychlerz
"Vox Iuris"
Doradztwo Prawne Szczecin

W kwietniu br. w wyniku kontroli przeprowadzonej w aptekach zostały ujawnione nieprawidłowości dotyczące wystawiania recept przez lekarzy weterynarii na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu przepisów prawa w tym zakresie. Aby ustrzec się przed nieprawidłowościami w wystawianiu recept i przygotować się na ewentualną kontrolę przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej, warto przypomnieć sobie przepisy prawne w tym zakresie.

Wystawienie recepty jako uprawnienie lekarza weterynarii

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 12 listopada 2002 r. nr 187, poz. 1567), wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska. Art. 1. ust. 1 pkt 8 ww. ustawy nadaje uprawnienia lekarzowi weterynarii do wystawiania recept na leki i artykuły sanitarne. Sposób wystawiania recept przez lekarzy weterynarii opisuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą zastosowane u zwierząt (Dz. U. nr 97, poz. 891). Z ww. przepisów jednoznacznie wynika, że dopuszcza się wystawianie recept przez lekarzy weterynarii na produkty lecznicze, jeżeli nabyte w ten sposób leki będą stosowane u zwierząt przez właściciela zwierzęcia lub wystawiającego receptę przy wykonywaniu przez niego praktyki lekarsko-weterynaryjnej.


Czym jest wystawienie recepty?

Zgodnie z powołanymi we wstępie przepisami, wystawienie recepty polega na czytelnym naniesieniu na awersie recepty treści obejmującej dane określone w rozporządzeniu oraz złożeniu własnoręcznego podpisu prz...