Obowiązki właścicieli zakładów leczniczych dla zwierząt wynikające z nowelizacji ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt


Anna Stychlerz
"Vox Iuris"
Doradztwo Prawne Szczecin

W dniu 27 grudnia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2008 r., nr 220 poz. 1433. Nowelizacja wprowadza ważne zmiany dla działalności zakładów leczniczych dla zwierząt, m.in. prowadzenie zakładu leczniczego staje się działalnością regulowaną, utrzymane zostają obowiązki ewidencyjne rozszerzone o nowe wymogi, a na zakłady figurujące już w ewidencji zostają nałożone dodatkowe obowiązki z 6-miesięcznym terminem realizacji od dnia wejścia w życie ustawy.


Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt działalnością regulowaną

Zgodnie z nowymi zmianami, prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt jest działalnością regulowaną (art. 16 ust. 1). Prowadzenie zakładu leczniczego zostało zakwalifikowane jako prowadzenie działalności gospodarczej objętej obowiązkiem rejestracji i podlegającej przepisom ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to obowiązek rejestracji działalności zakładu leczniczego dla zwierząt w odpowiednim rejestrze (gminna ewidencja działalności gospodarczej lub Krajowy Rejestr Sądowy). Do 26 grudnia 2008 roku utworzenie i prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt nie było działalnością gospodarczą, a zakład leczniczy nie był przedsiębiorcą. Zgodnie z art. 16 ustawy, zakłady lecznicze dla zwierząt będą świadczyły swoje usługi po uzyskaniu wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.Utrzymanie dotychczasowych obowiązków ewidencyjnych

W ustawie utrzymane zostały obowiązki ewidencyjne przewidziane dla zakładów leczniczych dla zwierząt, które wymagają rejestracji zakładu we właściwej ze względu na siedzibę radzie lekarsko-weterynaryjnej. Podmioty ubiegające się o wpis zgodnie z ustawą będą musiały spełnić warunki określone w art. 5-11 ustawy. Podstawą wpisu...