Rozród owiec - istotny aspekt współczesnej hodowli towarowej. Cz. III. Ciąża - poród


Dr Aneta Ziembińska

Opłacalność towarowej hodowli owiec zależy w dużej mierze od liczby zdrowo urodzonych jagniąt rzeźnych, czyli odpowiednio prowadzonej opieki nad kotnymi maciorkami już od początku ciąży.

Żywienie ciężarnych matek powinno być dostosowane do poszczególnych etapów rozwojowych płodów, tak aby dostarczyć im w dawce pokarmowej wszystkie składniki potrzebne do prawidłowego rozwoju. W początkowym okresie ciąży, kiedy rozwój płodu jest mniej intensywny, żywienie matek musi być utrzymane na poziomie maciorek jałowych, a następnie należy stopniowo zwiększać dawkę pokarmową, uwzględniając wzrost rozwijających się jagniąt. Szczególnie istotny jest ostatni miesiąc ciąży, kiedy płód przyrasta dziennie około 150 g. Hodowca powinien również zwiększyć dawkę żywieniową u matek w ciąży mnogiej, głównie przy zastosowaniu metod biotechnologicznych do zwiększenia liczebności miotów.

Żywienie maciorek musi być także zróżnicowane w zależności od ich wieku i masy ciała. Maciorki w wieku do 2 lat mają wyższe zapotrzebowanie na energię (o 10%) i na białko (o 15%) w porównaniu ze starszymi owcami. W ostatnim, piątym miesiącu ciąży można je połączyć w jedną grupę żywieniową z matkami w ciąży bliźniaczej, gdyż ich zapotrzebowanie, bez względu na liczbę płodów, jest na zbliżonym poziomie.

W trakcie trwania ciąży hodowca powinien odpowiednio zmieniać dawki pokarmowe, nie tylko pod względem ilościowym, lecz również jakościowym. Oznacza to, iż przez pierwsze 3-4 miesiące ciąży maciorki powinny korzystać z pastwisk, jeśli okres ciąży przypada na czas wegetacji roślin. Należy jednak uzupełniać niedobory fosforu w dawce. Natomiast jeśli ciąża przebiega w okresie jesienno-zimowym, matki są karmione w systemie zimowym w owczarniach.

Oprócz prawidłowego żywienia maciorkom kotnym należy zapewnić ruch na świeżym powietrzu - może to być pastwisko lub przestronny okólnik. Bardzo ważna jest także kwestia ochrony przed wszelkiego rodzaju urazami ...