Sprzedaż produktów leczniczych weterynaryjnych - wymagania dla lokalu


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego Vox iuris

Wojewódzcy inspektorzy weterynaryjni w ramach nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych przeprowadzają kontrole okresowe, doraźne i sprawdzające w zakładach leczniczych dla zwierząt, hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego. Przedmiotem kontroli jest m.in. miejsce odbioru i wydawania produktu, które powinno spełniać odpowiednie wymagania.

W obrocie prowadzonym przez lekarza weterynarii mogą znajdować się tylko produkty lecznicze weterynaryjne lub produkty zakupione w hurtowniach farmaceutycznych, i to wyłącznie w ramach prowadzonego zakładu leczniczego dla zwierząt. Lekarz weterynarii prowadzący obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub paszami leczniczymi jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, książki leczenia i kart ich detalicznego obrotu, przeprowadzania przynajmniej raz do roku spisu kontrolnego stanu magazynowego produktów leczniczych weterynaryjnych oraz ich dostaw i wydania z odnotowaniem wszelkich zaistniałych niezgodności. Ponadto produkty lecznicze weterynaryjne mogą być sprzedawane przez przedsiębiorców w zakresie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, na zasadach określonych w art. 71 ust. 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Poza aptekami i punktami aptecznymi obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez recepty lekarskiej mogą prowadzić sklepy zielarsko-medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego, sklepy zoologiczne, sklepy zielarsko-drogeryjne oraz sklepy ogólnodostępne. Zakazany jest obrót prowadzony przez lekarza weterynarii produktami leczniczymi zakupionymi w aptece.

Produkty lecznicze weterynaryjne w zakładzie leczniczym dla zwierząt

Zgodni...