Tablice informacyjne w zakładzie leczniczym dla zwierząt - jakie informacje powinny zawierać?


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

Prowadzę lecznicę weterynaryjną. Jak prawidłowo powinienem nanieść informacje na tablicę informacyjną? Jakie powinna mieć wymiary? Z jakich przepisów wynika obowiązek oznaczania zakładu leczniczego dla zwierząt oraz czy są jakieś sankcje za jego nieoznaczenie?

Dwie tablice informacyjne

Druga z tablic powinna być tablicą informacyjną i zawierać:

Na tablicy poza ww. informacjami mogą być również zamieszczone imiona i nazwiska właścicieli, a także ich stopnie i tytuły naukowe oraz posiadane specjalizacje, określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U. nr 131, poz. 667 z późn. zm.). Przepisy nie określają wymiarów dla drugiej z tablic. Wydaje się, że powinna być ona zbliżona wymiarami do tablicy z logo Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Przykładowo tablica informacyjna dla lecznicy weterynaryjnej „Mops” wyglądałaby następująco:


Lecznica Weterynaryjna „Mops”

Lek. wet. Monika Kowalska

ul. Przybrzeżna 25, 71-520 Gdańsk

tel. 524 4521, 0602 420 538


Godziny przyjęć:

Poniedziałek-piątek 10.00-18.00

Sobota-niedziela 12.00-14.00


Tablica informacyjna powinna zawierać ww. dane przeznaczone dla tablicy informacyjnej. Napisy na tablicy powinny być wykonane w kolorze zielonym na białym tle. Wzory tablic służących do oznaczenia zakładów leczniczych dla zwierząt obowiązują od dnia 1 lipca 2004 r.

Dwóch lekarzy, odrębne tablice

Jeżeli w jednym zakładzie leczniczym dla zwierząt swoje usługi świadczy dwóch lekarzy na zasadzie odrębnie prowadzonej działalności, zakład taki powinien być oznaczony na zewnątrz odrębnymi tablicami dla każdej działalności, z podaniem na nich imienia...