Standardy świadczenia usług weterynaryjnych - praktyka w terenie bez rejestracji zakładu leczniczego dla zwierząt?


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

'W marcu ubiegłego roku ukończyłam studia weterynaryjne na AR we Wrocławiu i od tego czasu pracuję w Niemczech jako lekarz weterynarii w klinice koni. Jednak z powodów osobistych w tym roku zamierzam wrócić do kraju i rozpocząć pracę w terenie na własny rachunek. Moje pytanie jest następujące: jaki rodzaj działalności mogę otworzyć, mając tylko wyposażony samochód (to znaczy wyposażony w sprzęt diagnostyczny i wszystko, co jest potrzebne do terenowej praktyki). Czy muszę rejestrować dodatkowo pomieszczenie i jak to wszystko wygląda od strony prawnej?'. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że lekarz ten ma dyplom lekarza weterynarii uzyskany na polskiej uczelni, ale praktykę wykonuje na terenie Niemiec w klinice koni. Zamierza jednak powrócić do kraju i wykonywać praktykę lekarsko-weterynaryjną w ramach własnej działalności. Jakich formalności powinien więc dopełnić, aby być w zgodzie z przepisami prawa?