Odpady weterynaryjne - jak uzyskać decyzję zatwierdzającą gospodarkę odpadami w zakładzie leczniczym dla zwierząt?


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

Przyjmując zwłoki zwierząt do kremacji - mam stosowną umowę z zakładem utylizacyjnym - stałam się producentem niebezpiecznych odpadów, gdyż rocznie wytwarzam ich ponad 100 kg (wystarczą dwa uśpione dogi de Bordeaux). W związku z tym, czy powinnam uzyskać decyzję zatwierdzającą gospodarkę odpadami w moim zakładzie? Jeśli tak, to jakie są formalności związane z jej uzyskaniem? Te pytania nasunęły mi oczywiście temat następnego opracowania. Poniżej udzielam na nie wyczerpującej odpowiedzi.

Obowiązki wytwórców odpadów weterynaryjnych

- inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt,

- chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,

- leki cytotoksyczne i cytostatyczne.

1) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,

2) przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Natomiast wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

1 Mg/1 Megagram - popularna nazwa tona (1000 kg)

0,1 Mg = 100 kg


Odpowiedź

W sytuacji przedstawionej w pytaniu należy uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. W tym celu należy złożyć wniosek do starosty powiatowego właściwego...