Podatek czy opłata od posiadania psów?


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

Z dniem 1 stycznia 2008 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. nr 249, poz. 1828). Wprowadzają one zmiany dotyczące podatku od posiadania psów, polegające na zastąpieniu dotychczasowego podatku od posiadania psów tzw. opłatą od posiadania psów.

Zgodnie z nowymi przepisami opłata od posiadania jednego psa w 2008 r. nie będzie mogła przekroczyć 100 zł. Dla porównania dotychczasowa stawka podatku od posiadania jednego psa w 2007 r. wynosiła maksymalnie 53,69 zł. Rada gminy może, ale nie musi wprowadzić opłatę od posiadania psów na swoim terenie. Jeśli Rada gminy nie podejmie uchwały w przedmiocie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, brak będzie podstaw prawnych do pobierania opłaty od posiadaczy psów na jej terenie.


W państwach europejskich podatek od posiadania psów pojawił się powszechnie w XIX w., kiedy to posiadanie psów traktowano jako przejaw luksusu. Obecnie w wielu krajach podatek obciąża głównie właścicieli psów łowieckich, w ten sposób nawiązuje w pewnym stopniu do dawnego motywu opodatkowania przejawów luksusu. Z czasem utrzymanie tej daniny publicznej uzasadniano celowością i motywami sanitarno-porządkowymi, przy czym objęcie opodatkowaniem faktu posiadania psa wzbudzało dotychczas wiele kontrowersji co do celowości utrzymywania tej daniny podatkowej.


Podatek - świadczenie obligatoryjne

Dotychczas podatek od posiadania psów był świadczeniem obligatoryjnym, uregulowanym w przepisach ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Do jego zapłaty były zobowiązane osoby fizyczne posiadające psy. Rada gminy nie mogła uchylić obowiązku płacenia tego podatku. Ponadto ustawowo była zobowiązana do podjęcia uchwały ustalającej wysokość stawki podatku od posiadania ps...