Obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

W związku z kontrolami dokonywanymi ostatnio w zakładach leczniczych dla zwierząt przez Inspekcję Weterynaryjną pojawiły się wątpliwości, czy bezpośrednie zastosowanie u zwierzęcia przez lekarza weterynarii w ramach świadczonej usługi weterynaryjnej produktów leczniczych weterynaryjnych jest obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, czy tylko działaniem terapeutycznym wynikającym z rodzaju świadczonej usługi weterynaryjnej? Poniższa interpretacja przepisów może być pomocna w przypadku kontroli przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

Obrót produktami leczniczymi Obrót produktami leczniczymi jest obrotem cywilnoprawnym. Polega on na sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych przez lekarza weterynarii. Z prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi wiąże się obowiązek prowadzenia przez lekarza weterynarii dokumentacji obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wydawania właścicielom zwierząt, których tkanki i produkty są przeznaczone d...