Postępowanie lekarza weterynarii w przypadku pokąsania człowieka przez zwierzę


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. nr 69, poz. 625), psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Właściciele psów są obowiązani doprowadzić psy do wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii punktów szczepień w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Wykaz punktów szczepień ogłasza powiatowy lekarz weterynarii. Zgodnie z ww. ustawą psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez urzędowego lekarza weterynarii dokonującego szczepienia. Po przeprowadzeniu szczepienia właściciel psa otrzymuje zaświadczenie o jego zaszczepieniu. Pokąsanie człowieka przez zwierzę w ostatnich 15 dniach jest przeciwwskazaniem do szczepienia przeciwko wściekliźnie. Postępowanie lekarza weterynarii w takich wypadkach reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz.U. nr 13, poz. 103).

Obserwacja zwierzęcia

W związku z podejrzeniem wystąpienia u zwierzęcia wścieklizny lekarz weterynarii może nakazać zwykłą obserwację zwierzęcia. W czasie takiej obserwacji właściciel zwierzęcia doprowadza zwierzę do zakładu leczniczego dla zwierząt, przy czym zwierzę nie może wykazywać agresywności lub innych objawów i nie może stanowić zagrożenia dla ludzi i innych zwierząt. W przypadku gdy zwierzę nie ma właściciela, jest bezpańskie lub agres...