Procedura postępowania w przypadku kontaktu zwierzęcia ze zwierzętami podejrzanymi lub chorymi na wściekliznę


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.), przewiduje obowiązek szczepienia psów na terenie całego kraju w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia. Często zdarza się jednak, że mimo obowiązku zwierzę jest niezaszczepione i w dodatku miało kontakt ze zwierzętami podejrzanymi lub chorymi na wściekliznę.

Niejednokrotnie dochodzi także do pogryzienia człowieka przez zwierzę podejrzane o chorobę lub już chore. W takich przypadkach lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu wywiadu z właścicielem zwierzęcia, powinien niezwłocznie zawiadomić Inspekcję Weterynaryjną, a także Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o podejrzeniu, stwierdzeniu wścieklizny, ukąszeniu lub skaleczeniu człowieka przez zwierzę. Zwierzętom podejrzanym o wściekliznę lub chorym należy zapewnić izolację. Ponadto lekarz powinien zabezpieczyć przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się choroby, a także narażeniem na zachorowanie ludzi i innych zwierząt. Procedurę postępowania w przypadku kontaktu zwierzęcia z innymi zwierzętami podejrzanymi lub chorymi na wściekliznę omawiam poniżej.

Obowiązkowe szczepienie

Lekarz weterynarii obowiązany jest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru i szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie (Dz. U. nr 160, poz. 1362), przekazywać powiatowemu lekarzowi weterynarii informacje o liczbie psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie w terminie do 3. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Psy zas...