Prawne aspekty odpowiedzialności w zakładzie leczniczym dla zwierząt


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

Odpowiedzialność zakładu leczniczego dla zwierząt wynika nie tylko z prowadzonej przez zakład działalności leczniczej, ale dotyczy też odpowiedzialności za klientów przebywających na terenie zakładu, personel zatrudniony w zakładzie czy sprawność weterynaryjnego sprzętu medycznego. Z poniesieniem odpowiedzialności musi się również liczyć podmiot, który świadczy usługi weterynaryjne, nie mając do tego odpowiednich uprawnień, a także podmiot, który prowadzi zakład leczniczy dla zwierząt bez wymaganego wpisu do ewidencji. Odpowiedzialność w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt ponosi lekarz weterynarii świadczący swoje usługi.

Odpowiedzialność zawodowa Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. z 2002, nr 187, poz. 1567 z późn. zm.), członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarsko-weterynaryjnymi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii weterynaryjnej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej wszczyna rzeczn...