Recepty - jak prawidłowo je wystawiać?


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

W procesie leczniczym zwierzęcia często konieczne jest zaordynowanie określonego leku. Możliwe jest to po wystawieniu recepty. Obowiązkiem lekarza weterynarii w takim wypadku jest naniesienie na receptę wszystkich niezbędnych danych określonych przepisami prawa.

Wystawienie recepty na produkt leczniczy do apteki ogólnodostępnej polega na czytelnym naniesieniu na awersie recepty treści obejmującej dane określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. Ponadto wystawiający receptę lekarz weterynarii ma obowiązek złożyć na niej swój własnoręczny podpis. Dane zamieszczone na recepcie ...