Zgoda na zabieg lekarsko-weterynaryjny - ustna czy pisemna?


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

Niemal każdego dnia działania podejmowane w ramach praktyki lekarsko-weterynaryjnej wiążą się z ryzykiem, którego konsekwencje mogą być nieprzewidywalne. Jedną z nich jest możliwość poniesienia odpowiedzialności zawodowej. Dlatego tak ważne jest, aby zabiegi lekarsko-weterynaryjne były wykonywane po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela lub opiekuna zwierzęcia na ich przeprowadzenie.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. nr 11, poz. 95), lekarz weterynarii przed przystąpieniem do świadczenia usługi weterynaryjnej może żądać od właściciela zwierzęcia pisemnej zgody na wykonanie tej usługi. Najczęściej jednak zgoda na zabieg lekarsko-weterynaryjny wyrażana jest w formie domniemanej lub ustnej. W przypadku zabiegów wiążących się z dużym ryzykiem dla zdrowia lub życia zwierzęcia zgoda wyrażona przez jego właściciela powinna ...