Nazwa i oznaczenie zakładu leczniczego dla zwierząt


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego

Nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt odróżnia go od innych zakładów, wskazuje na zakres świadczonych usług, wchodzi w skład oznaczenia zakładu czy innych informacji, które chcielibyśmy przekazać o naszym zakładzie na zewnątrz.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. nr 11, poz. 95), zakład leczniczy dla zwierząt może być prowadzony w formach przewidzianych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, a mianowicie: gabinetu weterynaryjnego, przychodni weterynaryjnej, lecznicy weterynaryjnej, kliniki weterynaryjnej albo weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego. W związku z powyższym nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt powinna być zgodna z definicją zawartą w art. 4 ust...