Wymagania prawne dla gabinetów weterynaryjnych


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego

Wykonywanie świadczeń z zakresu medycyny weterynaryjnej wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymagań przewidzianych w przepisach prawa. Zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. nr 11, poz. 95), jedną z form prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt jest gabinet weterynaryjny, wyposażony w pomieszczenia, aparaturę i sprzęt dostosowany do zakresu świadczonych usług. Szczegółowe wymagania dla gabinetów weterynaryjnych zawiera rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych (Dz. U. Nr 194, poz. 1990).

Lokalizacja gabinetu Zgodnie z ww. rozporządzeniem gabinet weterynaryjny powinien mieścić się w odrębnym budynku lub lokalu. Może stanowić także wyodrębnioną część budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, jeżeli jego pomieszczenia są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń tego budynku lub lokalu. Pokój przyjęć z poczekalnią znajdujący się w gabinecie weterynaryjnym powinien mieścić się na poziomie terenu lub w suterenie, jeżeli zapewnione jest oświetlenie naturalne dostosowan...