Usługi weterynaryjne w świetle przepisów polskiego prawa


Lek. wet., mgr prawa Piotr Listos
Katedra Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie

Prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług weterynaryjnych regulowane jest przez wiele aktów prawnych należących do różnych działów prawa. Wśród lekarzy weterynarii świadczących prywatnie usługi weterynaryjne często budzi się szereg pytań oraz wątpliwości dotyczących prowadzonych przez nich działalności gospodarczych. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. O zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 11, poz. 94-95)

Przepisy ogólne (Rozdział l ustawy) Ustawa z 18 grudnia 2003 r. stanowi, iż zakład leczniczy dla zwierząt jest placówką ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt, utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej. Placówka ta wyposażona jest także w środki majątkowe, pomieszczenia, aparaturę oraz sprzęt dostosowane do świadczonych usług. Zakład leczniczy dla zwierząt może być również utworzony w celu realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, powiązanych oczywiście ze świa...