Marketing w praktyce lekarza weterynarii. Cz. V. Reklama czy informacja?


Dr n. wet. Robert Karczmarczyk, specjalista ds. marketingu

Jak informować o tym, że jesteśmy lekarzami weterynarii i świadczymy profesjonalne usługi? Jak dotrzeć do potencjalnych klientów z naszą ofertą? Jak powiadomić dotychczasowych klientów o zmianie oferty i nowościach? To ważne pytania, na które nie można udzielić jednoznacznych odpowiedzi w świetle obowiązujących nas przepisów. Natomiast pytania te trzeba stawiać, jeśli chcemy wiedzieć, jak prowadzić biznes w świecie wolnej konkurencji.

Stan obecny Z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej lekarze weterynarii stoją w niekorzystnej sytuacji w zakresie informowania (reklamowania) o swoich usługach szerokiego odbiorcy. Kodeks Etyki i Deontologii Weterynaryjnej, przyjęty uchwałą nr 16 podczas V Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, w art. 8 mówi wyraźnie: Lekarz weterynarii nie używa i nie zezwala na używanie swojego nazwiska i tytułu zawodowego do reklamowania usług i towarów. (...) Informacje o wykonywaniu pra...