ABC Zarządzania i Marketingu Weterynaryjnego Cz. III. Jak zastosować to w praktyce?


Lek. wet. Marcin Krzemiński
Szpital Weterynaryjny Krzemińskiego, Gdańsk, Sopot

W dwóch poprzednich częściach naszego ABC próbowałem przybliżyć podstawy ZMW. Mam nadzieję, że przedstawione tam przykłady ułatwiły Państwu wykonanie podobnych wyliczeń dla swoich praktyk. W ten sposób macie już Państwo pogląd na to, jaka jest rzeczywista specyfika Waszej praktyki i jak ma się owa rzeczywistość do Waszych planów.

Dla kogo jest to ZMW? Prawie zawsze dzięki naszym ambicjom zawodowym stawiamy sobie za cel stworzenie specjalistycznej lecznicy praktykującej nowoczesną medycynę. Jednak codzienność sprawia, że te plany często wymykają się spod naszej kontroli. Niekontrolowana praktyka powoduje, że jej właściciel i pracownicy z lękiem zaczynają myśleć o swojej przyszłości. Dobrze jest pamiętać, że boimy się tylko tych rzeczy, których nie znamy i których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Stosując zasady Z...