Właściwa pielęgnacja kopyt - podstawa zdrowych nóg. Cz. II


Mgr inż. Adriana Świstowska
Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, UWM Olsztyn

Róg kopytowy narasta średnio 8 mm na miesiąc. Na całkowite odnowienie rogu ściany przedniej potrzeba ok. 11 miesięcy, ścian przedkątnych - 4 miesięcy, a strzałki i podeszwy - 2,5-3 miesięcy. U koni żyjących na wolności istnieje równowaga między ścieraniem (lub obłamywaniem) i narastaniem rogu kopytowego. Natomiast w warunkach, które koniom stwarza człowiek, kopyta ścierają się zbyt wolno (przy ograniczonym ruchu) lub zbyt szybko (przy intensywnym użytkowaniu). Dlatego też należy przeprowadzać takie zabiegi jak rozczyszczanie i podkuwanie kopyt.


Rozczyszczanie kopyt

Rozczyszczanie kopyt jest zabiegiem pielęgnacyjnym polegającym na obcięciu nadmiernie wyrośniętego rogu kopytowego oraz na poprawie kształtu puszki kopytowej przy ewentualnych wadach budowy. Powinno być przeprowadzane co 4-6 tygodni przez wykwalifikowanego podkuwacza. Dla konia znacznie bezpieczniejsze jest rozczyszczanie przeprowadzane częściej i delikatniej niż obcinanie zaniedbanego kopyta w większych odstępach czasu, ponieważ usuwanie dużej ilości rogu gwałtownie zmienia obciążenie kopyta.
Przed rozpoczęciem rozczyszczania należy najpierw dokładnie obejrzeć kopyta, postawę nóg oraz sposób, w jaki koń się porusza. Sprawdzamy poprawność budowy, oglądając kopyta z przodu, z tyłu, z boku i od strony przyziemnej ( ryc. 1). Pozwoli nam to ustalić, w jaki sposób obcinać róg, aby zachować prawidłowy kształt kopyta czy też go poprawić.

Rozczyszczanie kopyt prawidłowych W pierwszej kolejności nożem wałkowym lub cęgami obcina się nadmiernie wyrośnięty brzeg podstawowy ( ryc. 2). Ściany wsporowe nie powinny być mocno wycinane, gdyż pełnią funkcję podporową. Zbyt głębokie przycięcie powoduje powstanie kopyta płaskiego. Podeszwę i strzałkę rozczyszcza się nożem kopytowym (ryc. 3). Z podeszwy usuwamy zmieniony - matowy i postrzępiony róg. Podeszwa powinna być wklęsła, nie może wystawa...