ABC Zarządzania i Marketingu Weterynaryjnego. Cz. I. Co to jest, po co to jest oraz co i jak liczyć?


Lek. wet. Marcin Krzemiński
Szpital Weterynaryjny Krzemińskiego, Gdańsk, Sopot

Co to jest marketing weterynaryjny?
Na początek trochę definicji i truizmów celem przypomnienia podstaw.
Marketing weterynaryjny jest to koncepcja, która uznaje klienta za fundament praktyki weterynaryjnej. Bez klienta istnienie dobrze prosperującej firmy jest niemożliwe. Marketing zajmuje się określaniem potrzeb i oczekiwań naszych klientów oraz sposobami, w jaki należy je zaspokajać.
Stwierdzenie, że to klient jest podstawą istnienia lecznicy, jest podobno truizmem. Jednak czy na pewno stosujemy tę wiedzę w praktyce? Z obserwacji istniejących praktyk wynika, że jest inaczej. Na zadane lekarzom i absolwentom weterynarii pytanie: KTO jest najważniejszy w praktyce weterynaryjnej?

10% odpowiada szef
80% odpowiada pacjent
5% odpowiada lekarz
3% odpowiada nie wiem
tylko mniej niż 2% odpowiada właściciel pacjenta

Tak więc tylko 2% pytanych udziela prawidłowej odpowiedzi.

Jakie to ma praktyczne znaczenie?
Uświadomienie sobie roli klienta, czyli właściciela we współczesnej praktyce weterynaryjnej i umiejętne zastosowanie tego na co dzień ma kolosalne znaczenie. Jest to być albo nie być każdej praktyki weterynaryjnej. Wiele badań i obserwacji fachowców z dziedziny marketingu potwierdziło, że najlepiej prosperujące praktyki weterynaryjne są ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb właściciela, a nie na techniczne sposoby leczenia i diagnozowania pacjentów. Inne obserwacje i badania pokazują, że właściciele są skłonni pojechać dalej (nawet do 30 minut drogi) i zapłacić więcej (nawet o 50%) w praktykach, w których leczenie bardziej im się podoba.
Porównajmy dwie podobne praktyki położone w tym samym terenie. Jedna to praktyka ukierunkowana na klienta - Praktyka Marketingowa, a druga - praktyka ukierunkowana na leczenie pacjentów - Praktyka Lecznicowa:

Co to jest Zarządzanie i Marketing Weterynaryjny (ZMW)? ZMW jest ukierunkowanym na klienta, prakt...