Idealny lekarz weterynarii w oczach właścicieli psów


Jan Borzymowski

Pracując przez wiele lat jako działacz Związku Kynologicznego, miałem kontakt z hodowcami psów rasowych, a także z właścicielami tych zwierząt. Wszyscy mieli do czynienia z lekarzami weterynarii. Wielu miało stałych opiekunów, niejako "strażników zdrowia" swoich podopiecznych. Wspomniane kontakty i ocena działań zachowań lekarzy weterynarii były bardzo różne - nie zawsze pozytywne. Trzeba bowiem wiedzieć, że właściciele psów bardzo często traktują ze znaczną dozą emocji wszystko, co dotyczy ich podopiecznych.

Można uznać, że właściciel czy hodowca psów nie ma wystarczającej wiedzy, ażeby oceniać działania lekarza weterynarii, czyli fachowca w swojej dziedzinie. To prawda. Jednak ocena szeroko pojmowanych kontaktów ze specjalistami medycyny weterynaryjnej nie ogranicza się jedynie do sfery zdrowia zwierzęcia. Szalenie znaczący jest sposób zachowania lekarza, empatia kierowana do zwierzęcia itd. Taki sposób oceny dotyczy może bardziej właścicieli pojedynczych psów niż hodowców zajmujących się profesjonalnie kynologią. Zwłaszcza stosunek emocjonalny jest nieco inny (?). Doświadczeni hodowcy być może bardziej racjonalnie budują swoją opinię, wynikającą ze skutków opieki medycznej nad ich psami. Wymienione grupy osób precyzują swoje oczekiwania co do działań, zachowań i szeroko rozumianej postawy lekarza weterynarii, który opiekuje się ukochanym psem. Długoletnie doświadczenie i obserwacja środowiska upoważniają do sformułowania najczęściej pojawiających się oczekiwań.

Jaka wygląda hierarchia oceny pracy lekarza w oczach właścicieli psów? Najważniejsze jest trafne rozpoznanie choroby i szybka pomoc. Z ostatnim motywem wiąże się łatwość kontaktu, dyspozycyjność w zakresie pomocy weterynaryjnej. Najlepiej o każdej porze dnia i nocy... Nieprzypadkowo coraz więcej lecznic w Polsce działa przez całą dobę.

Bardzo wielu właścicieli psów wysoko ocenia dobry kontakt i udzielenie fachowych, wyczerpujących informacji dotyczących ...