Układ pokarmowy konia i jego mikroflora. Cz. II


Inż. Sylwia Klessa1,
dr inż. Marcin Komosa2,
inż. Andrzej Matławski3,
dr hab. Damian Józefiak1
1 Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2 Instytut Zoologii, Zakład Anatomii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3 Państwowe Stado Ogierów w Gnieźnie

Cały przewód pokarmowy jest skolonizowany przez florę bakteryjną. Mikroorganizmy współdziałają w trawieniu, ale także poprawiają ochronę immunologiczną, wydzielając witaminy. Ich skład różni się w zależności od gatunku zwierzęcia, cech indywidualnych, a nawet w różnych częściach jednego narządu. Na skład mikroflory wpływa też wiek zwierzęcia oraz stan jego zdrowia (Fraga i in., 2011). Interakcje pomiędzy gospodarzem - koniem - a mikrobiomem jelitowym w istotny sposób wpływają na procesy trawienia i wchłaniania składników pokarmowych, ale również na zdrowotność zwierząt.

Przełyk

Wewnętrzna błona śluzowa przełyku tworzy liczne pofałdowania. W przedsionku przełyku, pod błoną śluzową, leżą gruczoły śluzowe. Uważa się, że śluzówka jest zasiedlona przez specyficzną mikroflorę, natomiast wiedza dotycząca owych mikroorganizmów jest niewielka (Neish, 2009). Badania wykazały, że grupą mikroorganizmów przełyku dominującą nad grzybami są bakterie, jednowarstwowo zasiedlające śluzówkę. W środkowej części przełyku znajduje się od 5600 do 7200 bakterii beztlenowych na mm kw. oraz drożdże stanowiące mniej niż 1% bakterii. Wykazano obecność zarówno bakterii Gram-ujemnych, jak i Gram-dodatnich.

Najbardziej rozpowszechnione mikroorganizmy Gram-ujemne przełyku to paciorkowce Prevotella spp., Fusobacterium spp. i Actinobacillus equuli. Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Proteus sp., Pantoea sp.) również występują, lecz w znacznie mniejszych ilościach. Najczęściej występującymi bakteriami Gram-dodatnimi w przełyku są alfa-hemolityczne paciorkowce. W badaniach zidentyfikowano natomiast bardzo małą ilość drożdży, co sugeruje małe zna...