Układ pokarmowy konia i jego mikroflora. Cz. I


Inż. Sylwia Klessa1
dr inż. Komosa Marcin2
inż. Matławski Andrzej3
dr hab. Józefiak Damian1
1 Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2 Instytut Zoologii, Zakład Anatomii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3 Państwowe Stado Ogierów w Gnieźnie

W zależności od gatunku, a nawet wieku zwierząt przewód pokarmowy charakteryzuje się różną budową (ryc. 1) i funkcjonalnością. Różnice są związane z rodzajem i formą fizyczną pobieranego pokarmu, wynikającymi z przystosowań ewolucyjnych. Z powyższych względów ssaki możemy podzielić na trzy grupy: mięsożerne, wszystkożerne oraz roślinożerne (Krysiak, 2008).

Konie należą do grupy zwierząt roślinożernych, nieprzeżuwających. Zwierzęta te mają jednokomorowy żołądek, natomiast ich pokarmem są wyłącznie pasze pochodzenia roślinnego. Koński przewód pokarmowy ma szczególne cechy. Wykorzystuje zarówno trawienie enzymatyczne, jak i fermentację bakteryjną. W jelicie cienkim enzymatycznemu trawieniu ulegają węglowodany, białka i tłuszcze, natomiast w jelicie ślepym oraz okrężnicy, dzięki mikroorganizmom bytującym w tej części jelit, pokarm ulega fermentacji bakteryjnej. Działalność bakterii zapewnia do 60% energii strawnej dostępnej z pożywienia (Ralston, 1984). Spośród zwierząt gospodarskich konie charakteryzuje najkrótszy stosunek długości przewodu pokarmowego do długości ciała, który wynosi 12 : 1. Całkowita objętość przewodu pokarmowego konia wynosi ok. 220 l, natomiast bydła ok. 360 l (Zwoliński, 1977). Celem niniejszej pracy jest przybliżenie specyfiki budowy anatomicznej, procesów trawienia i składu endogennej mikroflory układu pokarmowego koni.

Budowa układu pokarmowego

Proces trawienia i wchłaniania składników pokarmowych diety rozpoczyna się w jamie ustnej, dzięki której zwierzę pobiera paszę i weryfikuje jej smak. Pokarm zostaje zmiażdżony, roztarty oraz zmieszany ze śliną, po czym jest formowany ...