Możliwości wykorzystania potencjału polskich koni zimnokrwistych


Dr inż. Ewa Jastrzębska
Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, UWM Olsztyn

Niniejszy artykuł ma na celu uświadomienie Czytelnikom, że koń zimnokrwisty nie powinien kojarzyć się tylko z eksportem na rzeź do krajów Europy Zachodniej, lecz przede wszystkim z różnorodnymi możliwościami wykorzystania jego potencjału użytkowego.

Polskie konie zimnokrwiste odgrywają wiodącą rolę wśród wszystkich ras koni hodowanych w Polsce. Od kilkudziesięciu lat stan ich pogłowia wynosi ponad 50% całego pogłowia koni. Konie zimnokrwiste mogą być wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki, m.in. rolnej i leśnej. Dużą popularność zawdzięczają szeregowi zalet, którymi się charakteryzują. Stanowią naturalne ogniwo agrosystemu, rodzą się, wychowują i pracują w gospodarstwie, prawie całkowicie bez nakładów gotówkowych. Spożywają wyprodukowane w gospodarstwach pasze, są ich pewnym, wypłacalnym, stałym nabywcą w przeciwieństwie do rynku, który nierzadko odmawia zakupu szeregu płodów rolnych lub kupuje je poniżej kosztów produkcji. Zależnie od potrzeb konie zimnokrwiste mogą być użytkowane w zaprzęgach jedno-, paro- lub wielokonnych, co daje możliwości wykonywania nimi równocześnie prac ciężkich lub lekkich. Poza tym jednostkowe koszty ich pracy wraz ze wzrostem jej ilości są coraz niższe. Najbardziej korzystne jest, jeśli hodowca utrzymuje klacze rokrocznie rodzące źrebięta, które łatwo znajdują nabywców.

Użytkowanie robocze w gospodarstwach rolnych

Nieustannie postępujące zanieczyszczenie, a w wielu przypadkach skażenie środowiska, działa wysoce destrukcyjnie na współczesne populacje ludzi. We wszystkich cywilizowanych krajach instytucje państwowe i organizacje społeczne rozwijają programy i akcje ochrony konia roboczego. Nie można bowiem mówić o ekologicznym rolnictwie i produkcji w pełni zdrowej żywności przy zastosowaniu trakcji wyłącznie motorowej. Poza wydzielaniem spalin traktor wywołu...