Zasady prowadzenia hodowli koni w Polsce. Cz. I


Mgr inż. Adriana Świstowska
Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, UWM Olsztyn

Celem hodowli zwierząt domowych jest produkowanie do rozrodu wysokowartościowych samców i samic określonych ras, odmian, typów, wpisanych do ksiąg hodowlanych. W związku z tym w hodowli obowiązują ściśle określone zasady, które pozwalają na utrzymanie obranego kierunku oraz na kontrolę pracy hodowlanej. Niniejszy artykuł jest poświęcony zasadom obowiązującym w hodowli koni w Polsce.

DOKUMENTACJA HODOWLANA Każde działanie dotyczące hodowli koni podlega skrupulatnej dokumentacji. Prześledzimy więc, jakie dokumenty towarzyszą koniom hodowlanym w ciągu ich życia. Na początek podczas krycia klaczy wystawiane jest świadectwo pokrycia, a po porodzie na odwrocie tego dokumentu wypełniane jest poświadczenie urodzenia źrebięcia. Następnie do wieku ok. 6 miesięcy, jeszcze przed odsadzeniem od matki, wykonuje się opis identyfikacyjny źrebięcia. Na podstawie tych dokumentów wyst...