Pastwiska - raj dla koni


Dr inż. Ewa Jastrzębska
Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, UWM Olsztyn

Czy luksusowy boks i pasze najlepszej jakości mogą zastąpić koniowi przebywanie z grupą osobników na pastwisku? Aby dowiedzieć się, jak ważne są dla koni pastwiska, zapraszam do lektury niniejszego artykułu.

Pastwiska odgrywają w hodowli koni zasadniczą rolę. Nie tylko dostarczają pełnowartościowej paszy, lecz przede wszystkim umożliwiają korzystanie ze słońca, powietrza i ruchu, co wpływa na zdrowie i prawidłowy rozwój wszystkich grup wiekowych koni. Zielonka pozyskiwana z pastwisk jest cenną paszą dla koni i wśród pasz objętościowych soczystych zajmuje czołową pozycję. Zazwyczaj nie można jednak zaspokoić nią całkowicie potrzeb produkcyjnych tych zwierząt. Jedynie lekko pracujące konie robo...