Właściwa pielęgnacja kopyt - podstawa zdrowych nóg. Cz. I


Mgr inż. Adriana Świstowska
Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, UWM Olsztyn

Stare przysłowie głosi: Bez kopyt nie ma konia. To szczera prawda. Przy równomiernym rozłożeniu ciężaru na każdym kopycie spoczywa jedna czwarta masy całego konia, a w ruchu obciążenia te stają się znacznie większe. Stąd każda niekorzystna zmiana w kopycie odbija się na mechanice ruchu konia i jego pracy, a w późniejszym czasie może powodować urazy w dalszych odcinkach kończyn.

Dlatego tak ważna jest prawidłowa pielęgnacja kopyt, która polega przede wszystkim na zapewnieniu koniom jak największej ilości ruchu, utrzymywaniu odpowiedniego kształtu puszki kopytowej, a także na jej ochronie przed nadmiernym ścieraniem.
W pielęgnacji kopyt dosyć ważnym elementem jest umiejętność oceny kształtu kopyta, który ma bezpośredni wpływ na jego funkcjonowanie.

Prawidłowy kształt kopyta
Kopyto przede wszystkim powinno być jak największe, ponieważ im jest większe, tym łatwiej znosi obciążenia, którym jest poddawane. Oglądając puszkę kopytową z przodu, powinniśmy zwrócić uwagę na jej symetrię ( ryc. 1) - ściany boczne powinny być tej samej długości i nachylone pod podobnym kątem do podłoża (ściany wewnętrzne są zwykle nieco bardziej strome). Następnie należy ocenić kopyto, patrząc z boku ( ryc. 2). Ważne jest, aby oś pęcinowo-kopytowa (d) była prosta, bez żadnych załamań, ponadto kąt nachylenia tej osi do podłoża (e) powinien wynosić w kończynie przedniej 45-50 st., a w tylnej 50-55 st. Kąt ten odbija się również w stosunku długości ściany przedniej do długości ścian przedkątnych (a : b), który w kopytach przednich powinien wynosić 3 : 1, a w tylnych 2,5 : 1.

Podeszwa w przedniej kończynie przyjmuje kształt zbliżony do okrągłego, natomiast w tylnej jest nieco wydłużona. Ważne jest, aby podeszwa była wklęsła, gdyż zbyt płaska podeszwa ogranicza funkcję amortyzacyjną kopyta. Strzałka duża, bez żadnych ubytków i zagłębień, powinna dzielić podeszwę na równe c...