Charakterystyka typów i ras koni. Cz. I


Dr inż. Ewa Jastrzębska
Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, UWM Olsztyn

W warunkach różnorodnych środowisk naturalnych, jak również pod wpływem zamierzonego działania człowieka kierującego rozrodem koni, na przestrzeni tysięcy lat wytworzyły się na świecie liczne rasy koni, nadające się - zależnie od masy, wzrostu i budowy ciała - do różnego rodzaju użytkowania.

Podział typów i ras koni w nomenklaturze zootechnicznej nie został ujednolicony, gdyż kryteria takiego podziału mogą być różne. Rasy i typy koni można podzielić (według Zwolińskiego) w zależności od:

Cechy konia typu wierzchowego

Cechy konia typu jucznego

Organizacja hodowli koni w Polsce Populacja koni w naszym kraju wynosi ok. 330 tys. sztuk, z czego tylko ok. 40 tys. stanowią konie zarodowe. Z powyższego zestawienia wynika, iż materiał zarodowy to nieco ponad 12% całej populacji. Jednakże w ostatnich latach odnotowuje się pozytywną tendencję zwiększania się liczby koni zarodowych w Polsce. Proces ten nasila się m.in. w związku z obowiązkiem ewidencji koni, gdyż od 1.07.2002 r. wprowadzono obowiązek posiadania paszportu przez każdego koni...