Ewolucja i pochodzenie koni


Dr inż. Ewa Jastrzębska
Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, UWM Olsztyn

Rozpoczynamy serię artykułów poświęconych koniom. Na początek pozwolę sobie pokrótce przybliżyć Państwu pochodzenie koni domowych, a w kolejnych etapach przedstawić m.in. typy użytkowe i rasy koni hodowane w Polsce.

Dzieje konia biorą początek w okresie prehistorycznym, blisko 60 mln lat przed pojawieniem się Homo erectus. Za ojczyznę konia właściwego paleontolodzy uznają tereny współczesnej Ameryki Północnej, skąd dopiero w epoce górnego pliocenu Plesippusy przedostały się do Azji, Europy i Afryki. Było to możliwe dzięki połączeniu w okresie trzeciorzędu Eurazji z dzisiejszą Ameryką Północną wąskim przesmykiem, na którego miejscu powstała później Cieśnina Beringa. W okresie lodowcowym na skutek cał...