Użytkowanie mięsne drobiu, charakterystyka materiału przeznaczonego do produkcji, podstawowe zasady chowu. Cz. II. Potrzeby pokarmowe młodego drobiu rzeźnego


Prof. dr hab. Ewa Świerczewska, mgr Anna Siennicka
Zakład Hodowli Drobiu SGGW, Warszawa

Krótki okres produkcji młodego drobiu rzeźnego oraz jego intensywne tempo wzrostu są czynnikami niepozwalającymi na popełnienie jakiegokolwiek błędu w żywieniu. Nawet drobne uchybienia mają swoje konsekwencje, polegające przede wszystkim na osłabieniu szybkości wzrostu i zwiększeniu zużycia paszy, i w rezultacie powodują mniejsze dochody uzyskiwane przez producenta. Zawartość składników pokarmowych w mieszankach paszowych zależy od gatunku drobiu rzeźnego, szybkości wzrostu i długości okresu produkcji. Mieszanki mogą być sporządzane we własnym zakresie lub przez wytwórnie pasz.

BIAŁKO

Źródłem białka w mieszankach paszowych są surowce pochodzenia roślinnego, aminokwasy syntetyczne lub surowce pochodzenia zwierzęcego (jeśli są dopuszczone do stosowania w żywieniu zwierząt). We wszystkich mieszankach, niezależnie od tego, z jakich surowców pochodzi białko, wszystkie aminokwasy muszą być dokładnie zbilansowane, gdyż zarówno ich niedobór, jak i nadmiar jest szkodliwy. Niedobór któregokolwiek z tzw. limitujących aminokwasów powoduje zwolnienie tempa wzrostu i obniżenie masy ciała. Na przykład przy nadmiarze lizyny następuje zwiększone zapotrzebowanie na argininę, ponieważ lizyna jest magazynowana w organizmie, natomiast arginina dość szybko z niego usuwana. Nadmiar metioniny powoduje zahamowanie wzrostu, zwyrodnienie mięśni, zaburzenia równowagi, wzrost lipidów w wątrobie. Niedobór aminokwasów siarkowych (metioniny, cystyny, cysteiny) prowadzi do zahamowania rozwoju piór, a niedobór tyrozyny powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu tarczycy, nadnerczy, wątroby.

Białko jest nie tylko składnikiem budulcowym mięśni, lecz także i piór. W początkowym okresie wzrostu młodego rosnącego drobiu około 5-6% pobranego z paszy białka zostaje wykorzystane do budowy piór, w późniejszym okresie 11-1...