Użytkowanie mięsne drobiu, charakterystyka materiału przeznaczonego do produkcji, podstawowe zasady chowu. Cz. I


Prof. dr hab. Ewa Świerczewska,
mgr Anna Siennicka
Zakład Hodowli Drobiu SGGW, Warszawa

W użytkowaniu mięsnym drobiu wyróżnia się dwa kierunki: użytkowanie drobiu młodego oraz dorosłego. Do użytkowania drobiu młodego przeznacza się zarówno ptaki grzebiące, tj. kurczęta, indyki, jak również drób wodny: gęsi i kaczki. Mięso młodych ptaków charakteryzuje wysoka wartość odżywcza ze względu na niewielką zawartość cholesterolu, małe otłuszczenie, zawartość białka pełnowartościowego pod względem niezbędnych w diecie człowieka aminokwasów, witamin i składników mineralnych.

Młode ptaki cechują się szybkim tempem wzrostu, pozwalającym na uzyskanie pożądanej masy ciała w stosunkowo krótkim czasie, dobrym wykorzystaniem karmy, dużą przeżywalnością i bardzo dobrym umięśnieniem. Ogólna produkcja żywca drobiowego w roku bieżącym przekroczyła 1 milion ton, w tym największy udział miały kurczęta brojlery (1050 tys. ton), indyków rzeźnych wyprodukowano 350 tys. ton, natomiast produkcja gęsi (24 tys. ton) i kaczek (6 tys. ton) jest niewielka, utrzymująca się od kilku la...