Stanowisko w systematyce, występowanie w naturze i biologia bezgrzebieniowców użytkowych. Cz. III. Nandu


Mgr Monika Wiercińska
Katedra Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych, Akademia Rolnicza w Szczecinie

Obok emu i strusia do bezgrzebieniowców użytkowych należy także nandu, zamieszkujący Amerykę Południową, zwany również strusiem pampasów. Nazwa wywodzi się od słowa nandú pochodzącego z języka tupi-guarani. Wyglądem ptak ten przypomina strusia afrykańskiego, jest od niego jednak znacznie mniejszy.


Systematyka

W obrębie rodziny Rheidae wyróżnia się dwa gatunki oraz kilka podgatunków. Systematyka Rheidae przedstawia się następująco (2, 4):
Gromada: Ptaki ( Aves)
Podgromada: Paleognatyczne ( Palaeognathae)
Rząd: Nandu ( Rheiformes)
Rodzina: Nandu ( Rheidae)
Gatunek: Nandu szare ( Rhea americana)
Podgatunek: Rhea americana americana
Podgatunek: Rhea americana intermedia
Podgatunek: Rhea americana nobilis
Podgatunek: Rhea americana araneipes
Podgatunek: Rhea americana albescens
Gatunek: Nandu plamiste ( Pterocnemia pennata)
Podgatunek: Nandu plamiste ( Pterocnemia pennata pennata)
Podgatunek: Nandu andyjskie ( Pterocnemia pennata tarapacensis)
Podgatunek: Nandu de la Puna ( Pterocnemia pennata garleppi)

Pierwszy gatunek to nandu szary lub amerykański ( Rhea americana) ( ryc. 1), o wysokości około 1,7 m i masie ciała 30 kg. Występuje we wschodniej Brazylii, Argentynie, Paragwaju i Urugwaju. Zamieszkuje głównie stepy i okolice niżej położone (pampasy), przeważnie w pobliżu rzek. Samica jest z reguły nieco mniejsza od samca. Ubarwienie piór ptaka jest szarobrązowe z czarnym czubkiem głowy, górną częścią szyi i piersi. Mimo dużych skrzydeł nandu szary, podobnie jak pozostałe bezgrzebieniowce, ...