Stanowisko w systematyce, występowanie w naturze i biologia bezgrzebieniowców użytkowych. Cz. I. Emu


Monika Wiercińska
Katedra Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych, Akademia Rolnicza w Szczecinie

W poprzednim artykule przybliżyłam ogólne zagadnienia dotyczące ptaków należących do podgromady Palaeognathae, a kolejnym etapem będzie szczegółowa ich systematyka, cechy gatunku, biotop, pożywienie oraz rozród. Podgromada ta została wyróżniona na podstawie specyficznej budowy podniebienia. Obejmuje ptaki lądowe, nielotne i szybko biegające. Brak jest u nich również ruchomego połączenia górnej szczęki z czaszką oraz mostka, mają zredukowane kości skrzydła. Ich pisklęta są zagniazdownikami. Do tej podgromady należą między innymi: struś, emu, nandu, kazuar i kiwi.

Systematyka W ostatnich latach w kraju zwiększyło się zainteresowanie fermowym chowem dużych egzotycznych ptaków, co doprowadziło do powstania wielu ferm strusi ( Struthio camelus). Emu ( Dromaius novaehollandiae) natomiast nadal wydaje się gatunkiem niedocenionym, a szkoda, gdyż ma wiele cech predysponujących go do utrzymania na mniejszych lub większych fermach. Emu ( Dromaius novaehollandiae) powszechnie nazywany jest strusiem. Otóż nie ma nic bardziej mylnego. Oba gatunki należą do tej ...