Porównanie różnych systemów utrzymania drobiu. Cz. I


Prof. dr hab. Ewa Świerczewska,
dr Julia Riedel
Zakład Hodowli Drobiu SGGW, Warszawa

Systemy utrzymania drobiu zmieniały się w zależności od uwarunkowań ekonomicznych, postępów w badaniach naukowych, wymagań konsumentów co do jakości jaj i mięsa, a także od różnych aktualnych i trudnych do przewidzenia czynników. Ptasia grypa, która ostatnio pojawiła się w Europie, w sposób szczególnie dotkliwy ograniczyła stosowanie powszechnie reklamowanego utrzymania na wybiegach, zapewniającego ptakom dobrostan.

Zdaniem konsumentów jaj i mięsa gwarantował on dobrą jakość tych produktów, co zresztą nie jest tak zupełnie prawdą. Obawa przed wybuchem tej groźnej choroby spowodowała wydanie przepisów zakazujących wypuszczania ptaków na zewnątrz budynków, aby izolować je od kontaktów z dzikim ptactwem. Te zakazy obowiązują już w wielu krajach europejskich, między innymi w Polsce. Jednak, tak jak wiele wcześniejszych zagrożeń, i to ostatnie na pewno po jakimś czasie minie na skutek podjętych energicznyc...