Mieszańce międzyrodowe i międzyliniowe przeznaczone do produkcji jaj i mięsa w roku 2005


Prof. dr hab. Ewa Świerczewska,
mgr Anna Siennicka
Zakład Hodowli Drobiu SGGW, Warszawa

Większość mieszańców przeznaczanych do produkcji jaj systemem intensywnym pochodzi z importu, z kilku firm hodowlanych, które od wielu lat cieszą się popularnością na rynku krajowym.

W roku 2005 (8) dopuszcza się do chowu następujące mieszańce towarowe: Hy-Line Brown, Tetra SL, ISA Brown, ISA Babcock Brown B-380, Bovans Goldline, Lohmann Brown Classic, Hisex Brown, Dominant Brown D-102. Ich cechą charakterystyczną jest to, że jako pisklęta jednodniowe różnią się w zależności od płci barwą puchu - jest to tzw. autoseksing. Aby to osiągnąć, firmy hodowlane używają do ich wytwarzania określonych rodów. Na przykład Hy-Line Brown, Tetra SL, ISA Brown, Hisex Brown, Dominant B...