Straszyki - najczęściej hodowane owady z rzędu Phasmatodea


Łukasz Dylewski,
Tomasz Przyborowski
Sekcja Teriologiczna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Hodowla zwierząt egzotycznych stała się dość powszechnym hobby, które stwarza możliwość poznawania biologii i zachowań wielu egzotycznych gatunków. Główne zainteresowania osób zajmujących się terrarystyką skupiają się na hodowli gadów, ptaszników i owadów. Hodowla owadów często nie wymaga specyficznych warunków, które w przypadku gadów mogą być bardzo istotne dla ich samopoczucia i zdrowia. Do najliczniej hodowanych owadów możemy zaliczyć modliszki, straszyki (patyczaki i liśćce), chrząszcze i karaczany.

Rząd Phasmatodea (straszyki) liczy około 2940 nadrzewnych tropikalnych i subtropikalnych gatunków, które klasyfikujemy do dwóch rodzin - Phasmatidae (patyczaki) i Phyllidae (liśćców) (1). Ich środowiskiem życia są głównie lasy, sawanny, łąki i chaparral (zimozielona formacja roślinna występująca w Ameryce Północnej). Gatunki z tego rzędu charakteryzują się dużymi rozmiarami ciała, dochodzącymi nawet do 55 cm długości, jak w przypadku największego Phobaeticus kirbyi, zamieszkującego Borneo. Odnalezione skamieniałości wskazują, że takson ten prawdopodobnie pojawił się już w permie (ponad 250 mln lat temu).

Phasmida prowadzą nocny tryb życia, w dzień natomiast są ukryte pośród koron drzew lub pędów albo przyczepiają się do spodniej strony liści. Cechą charakterystyczną tych owadów jest opanowany do perfekcji kamuflaż kryptyczny, chroniący je przed drapieżnikami. W przypadku patyczaków można spotkać formy przypominające gałązki drzew, mchy, porosty, korę drzew. U gatunków liśćców Phyllium sp. obserwujemy osobniki przypominające liść, z użyłkowaniem widocznym u samic na I parze skrzydeł.

Wszystkie gatunki są roślinożerne, odżywiają się liśćmi różnych gatunków roślin. Trawienie tkanek roślinnych umożliwia tym owadom specyficzna mikroflora jelita. Analiza mikroorganizmów bytujących w przewodzie pokarmowym Peruphasma shultei ws...