Atlas dermatologiczny psów i kotów TOM IV - ropne, nowotworowe, psychogenne, środowiskowe, żywieniowe i metaboliczne choroby skóry
Ok%c5%82adka tom 4
Cena: 145,00 zł
cena dla instytucji: 180,00 zł
Nakład wyczerpany

Materiał zebrany w atlasie stanowią udokumentowane, wybrane przypadki chorób skóry zwierząt, jakie Autorzy konsultowali i leczyli w ciągu ostatnich 12 lat pracy, m.in. w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej.

Szczególne miejsce zajmują ropne zapalenia skóry, które jako dermatozy wikłające rozpoznawane są w większości chorób skóry. Każdy lekarz weterynarii musi zatem zmierzyć się z tym problemem w swojej praktyce.
Autorzy


 Ropne zapalenie skóry

 Ropne głębokie zapalenie skóry

 Ropne powierzchniowe zapalenie skóry

 Ropne powierzchowne zapalenie skóry

 Dermatozy psychogenne  

 Dermatologiczne objawy chorób ogólnoustrojowych  

 Choroby środowiskowe

 Choroby nowotworowe skóry


Wszystkie produkty