Choroby ptaków - monografia 2015
Mw 2015 ptaki
Cena: 35,00 zł
cena dla: Instytucji lub przedstawiciela medycznego: 45,00 zł
VET
Produkt dostępny tylko dla lekarzy

Suplement zawierający zestaw specjalistycznych, praktycznych artykułów z zakresu chowu drobiu. Omówiono m.in. salmonellozy, nadżerkowo-wrzodziejące zapalenie żołądka mięśniowego u kurcząt brojlerów i kur niosek, rolę Clostridium w patologii indyków, immunoprofilaktykę drobiu wodnego oraz zakażenia grzybicze przewodu pokarmowego ptaków.

Najnowszy numer suplementu "Choroby ptaków" jest dwunastą z kolei edycją specjalistycznego dodatku "Magazynu Weterynaryjnego". Jak zwykle jest to obszerna monografia obejmująca zakresem tematycznym wiele bardzo aktualnych tematów krajowej awiopatologii"
ze wstępu prof. dr. hab. Piotra Szeleszczuka, redaktora prowadzącego suplementu


Salmonellozy drobiu – sytuacja epidemiologiczna w kraju w świetle raportu EFSA
Alina Wieliczko, Maciej Kuczkowski, Anna Woźniak-Biel, Marta Krawiec

Nadżerkowo-wrzodziejące zapalenie mielca u brojlerów i kur niosek w Polsce
Katarzyna Domańska-Blicharz, Ryszard Bartczak, Zenon Minta

Wybrane elementy immunoprofilaktyki drobiu wodnego
Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj, Natalia Styś

Przegląd stanu wiedzy na temat immunoprofilaktyki martwiczego zapalenia jelit u drobiu
Agnieszka Marek, Dagmara Stępień-Pyśniak, Ewelina Pyzik

Problemy w ocenie efektywności szczepień kurcząt rzeźnych przeciwko kokcydiozie
Sylwia Doner , Piotr Szeleszczuk

Rola beztlenowców z rodzaju Clostridium w patologii indyków
Bartłomiej Tykałowski, Marcin Śmiałek, Tomasz Stenzel, Daria Pestka, Andrzej Koncicki, Michał Gesek

Czy jakość wody pitnej ma wpływ na wyniki produkcyjne drobiu?
Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek, Beata Ogonowska, Michał Gesek, Andrzej Koncicki

Zakażenia grzybicze przewodu pokarmowego ptaków – kandidiaza
Ireneusz Sokół, Kamila Bobrek, Andrzej Gaweł

Problemy immunoprofilaktyki w stadach gołębi
Tomasz Stenzel, Bartłomiej Tykałowski, Marcin Śmiałek, Daria Pestka, Andrzej Koncicki

Zakażenia różnych gatunków drobiu wariantem gołębim wirusa choroby Newcastle 
Monika Olszewska, Krzysztof Śmietanka

Zabiegi pielęgnacyjne u ptaków egzotycznych, najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje
Agnieszka Czujkowska, Andrzej G. Kruszewicz

Ocena stanu zdrowia i kondycji dzikiej populacji ptaków, czyli łabędź u lekarza
Marta A. Trzeciak


Wszystkie produkty