Choroby świń - suplement 2015
Swienie2015
Cena: 42,00 zł
cena dla instytucji: 52,00 zł
Nakład wyczerpany

Monografia „Choroby Świń 2015” to praktyczny suplement zawierający materiały XX konferencji pt. „Krytyczne obszary w produkcji świń”. Grono światowej sławy specjalistów dokonało przeglądu najbardziej aktualnych zagadnień dotyczących m.in. chorób zakaźnych, rozrodu i żywienia. W suplemencie można znaleźć artykuły poświęcone takim chorobom jak PED i PRRS, diagnostyce chorób układu oddechowego, monitoringowi w erze zagrożeń nowymi chorobami zakaźnymi oraz zwalczaniu zespołów chorobowych. Kilka opracowań omawia żywienie świń w różnych okresach życia i jego wpływ na produkcyjność zwierząt. W obszernej pracy opisano również metody sterowania rozrodem świń.


CHOROBY ŚWIŃ

Co zmieniło się w pracy lekarza weterynarii specjalisty chorób świń w okresie ostatnich 20 lat
Zygmunt Pejsak

PED w USA – jak minęły dwa pierwsze lata...
Tim Loula

Laktacja – okres krytyczny dla produkcyjności loch
Enrico Marco

Sterowanie rozrodem świń
David Chennells

Skuteczny monitoring w erze zagrożeń nowymi chorobami zakaźnymi
Jeffrey Zimmerman

Zasady analizy wyników kompleksowego programu diagnostycznego chorób układu oddechowego świń
Rebecca Langhoff

Metabolizm i detoksyfikacja mikotoksyn fuzaryjnych u świń
Gerd Schatzmayr, Karin Naehrer, Paula Kovalsky, Dian Schatzmayr

Optymalizacja żywienia rosnących świń w aspekcie fizjologicznym i ekonomicznym
Eugeniusz R. Grela

Możliwości poprawy produkcyjności loch poprzez żywienie
Daniel Korniewicz

Wpływ hemoglobiny na zdrowie loch i prosiąt
Jens Peter Nielsen

Wpływ stresu oksydacyjnego na produkcyjność i status zdrowotny świń
Krzysztof Lipiński

PRRS – odpowiedź immunologiczna i szczepienia
Andrea Ladinig

Od czego rozpocząć zwalczanie zespołów chorobowych?
Alex Eggen

Wykorzystanie wyników badań laboratoryjnych w ocenie statusu zdrowotnego stad świń
Marian Porowski, Michał P orowski, Mateusz P orowski, Szymon P orowski

FARMAKOLOGIA

APTEKA WETERYNARYJNA


Wszystkie produkty