Choroby ptaków - monografia 2014
Choroby ptakow
Cena: 35,00 zł
cena dla: Instytucji lub przedstawiciela medycznego: 45,00 zł
Nakład wyczerpany
VET
Produkt dostępny tylko dla lekarzy

Tematyka artykułów w tym 11. już wydaniu suplementu jest bardzo różnorodna. Grono najlepszych polskich specjalistów dokonuje przeglądu zagadnień związanych z krajową awiopatologią, uwzględniając aktualne problemy z zakresu patologii gołębi, ptaków egzotycznych oraz dzikich.

Wiodącym tematem niniejszego suplementu są weterynaryjne aspekty stosowania żywieniowych dodatków funkcjonalnych w produkcji drobiarskiej. Tak sformułowany temat ma zwrócić uwagę środowiska lekarzy weterynarii zajmujących się ochroną stad drobiu na bardzo niepokojące zjawisko zacierania granic między dodatkiem paszowym, nutraceutykiem a produktem leczniczym weterynaryjnym.
ze wstępu prof. dr. hab. Piotra Szeleszczuka, redaktora prowadzącego suplementu

TEMAT PRZEWODNI


Czy naturalne dodatki żywieniowe mogą być alternatywą w walce z kokcydiozą kurcząt brojlerów?
Paulina Szczubełek, Piotr Szeleszczuk, Sylwia Doner

Aktualne zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości pasz dla drobiu
Krzysztof Kwiatek, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Elżbieta Kukier   

Barwniki stosowane w produkcji jaj – aspekty kliniczne
Marta Piątkowska, Piotr Jedziniak, Jan Żmudzki  

Możliwości zastosowania żywieniowych dodatków funkcjonalnych do modulacji mechanizmów odpowiedzi immunologicznej u ptaków
Bartłomiej Tykałowski, Marcin Śmiałek, Daria Pestka  

Kategoryzacja pasz stosowanych w chowie zwierząt gospodarskich
Michał Gagucki   

PRAKTYKA KLINICZNA

Występowanie wirusowych czynników enteropatii w krajowej populacji kur i indyków
Katarzyna Domańska-Blicharz, Anna Lisowska, Anna Jacukowicz, Zenon Minta 

Enteropatie tła niezakaźnego u drobiu
Grzegorz Tomczyk

Schorzenia układu kostnego u drobiu
Marcin R. Tatara, Paweł Rosenbeiger, Krzysztof Chmielowiec, Anna Charuta, Witold Krupski

Przyczyny występowania zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego u kurcząt na przykładzie przypadku terenowego
Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek, Bartłomiej Tykałowski, Andrzej Koncicki  

Występowanie wspólnych zakażeń wirusem choroby Mareka (MDV) i wirusem retikuloendoteliozy (REV) u kur
Elżbieta Samorek-Salamonowicz, Grzegorz Woźniakowski  

Patogeneza oraz profilaktyka martwiczego zapalenia jelit drobiu
Agnieszka Marek, Ewelina Pyzik, Dagmara Stępień-Pyśniak   

Histomonoza indyków – aktualne trendy w diagnostyce i terapii
Katarzyna Bobusia, Andrzej Gaweł prof. nadz., Kamila Bobrek   

Pobieranie próbek do diagnostyki laboratoryjnej chorób wirusowych drobiu
Hanna Czekaj, Wojciech Kozdruń   

Medycyna naturalna w profilaktyce i terapii chorób gołębi
Tomasz Stenzel, Bartłomiej Tykałowski, Marcin Śmiałek, Daria Pestka, Andrzej Koncicki   

Choroby wirusowe kanarków
Aleksandra Ledwoń, Aleksandra Małek-Sanigórska   

Weterynaryjne aspekty dokarmiania ptaków
Agnieszka Czujkowska, Andrzej G. Kruszewicz   

Diagnostyka chlamydiozy gołębi pocztowych
Anna Woźniak, Maciej Kuczkowski, Alina Wieliczko  

AKTUALNOŚCI
V zlot kolumbopatologów polskich

FARMAKOLOGIA
APTEKA WETERYNARYJNA


Wszystkie produkty