Choroby świń - monografia 2014
Swinie
Cena: 42,00 zł
cena dla instytucji: 52,00 zł
Nakład wyczerpany
VET
Produkt dostępny tylko dla lekarzy

Praktyczny suplement zawierający materiały z corocznej konferencji na temat zdrowia świń, organizowanej przez Zakład Chorób Świń w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Grono światowej sławy specjalistów omawia w nim aktualne metody rozpoznawania i leczenia chorób świń, a także zagadnienia związane z organizacją i opłacalnością produkcji.

Mam nadzieję, że dzięki wspomnianemu wydaniu informacje zaprezentowane w Puławach dotrą również do tych, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w naszym dorocznym spotkaniu"
ze wstępu prof. dr. hab. h.c. Zygmunta Pejsaka


CHOROBY ŚWIŃ


Afrykański pomór świń – sytuacja epizootyczna w Polsce i krajach sąsiadujących, możliwości zwalczania, konsekwencje ekonomiczne
Zygmunt Pejsak, Iwona Markowska-Daniel   

Efektywność dezynfekcji w aspekcie zagrożenia afrykańskim pomorem świń
Marian Porowski, Michał Porowski, Mateusz Porowski   

Przyczyny ograniczonego wykorzystania postępu genetycznego przez krajowych producentów świń
Tadeusz Blicharski   

Możliwości ograniczania stosowania antybiotyków w produkcji świń
Zygmunt Pejsak, Małgorzata Pomorska-Mól   

Korzyści produkcyjne i zdrowotne płynące z wykorzystania plazmy krwi w żywieniu świń w kolejnych fazach produkcji w warunkach terenowych
Javier Polo, Joe Crenshaw, Joy Campbell, Carmen Rodriguez   

Jak zapobiegać dysfunkcji ciałek żółtych u świń
Adam Zięcik   

Krycie w ustalonym czasie
Miquel Collell   

Niesteroidowe leki przeciwzapalne – wskazania do stosowania u świń
Krzysztof Janeczko, Katarzyna Płoneczka-Janeczko   

Ekonomia i zysk w nowoczesnej selekcji genetycznej
Arkadiusz Wasiczek   

Strategia selekcji trzody chlewnej według wskaźnika wykorzystania paszy
Rob Bergsma, Lisanne M.G. Verschuren   

Dobór pod kątem tolerancji na choroby w populacji świń czystorasowych
Jennifer M. Bundy   

Zastosowanie osiągnięć nutrigenomiki w ochronie zdrowia świń
Maciej Nowak, Małgorzata Pomorska-Mól   

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Popraw kondycję stada i zabezpiecz je przed chorobami, stosując Virkon S® i Biosolve Plus®
Ireneusz Stachowiak   

FARMAKOLOGIA

APTEKA WETERYNARYJNA
Wszystkie produkty