Leki po Dyplomie Weterynaria 2017
Lpd weterynaria 2017
Cena: 90,00 zł
cena dla instytucji: 110,00 zł
Nakład wyczerpany
VET
Produkt dostępny tylko dla lekarzy

Oprawa: miękka foliowana      

Objętość: 992 str.

Wymiary: 127x193 mm

 

W tym wydaniu, w rozdziale Preparaty, opisano ponad 1500 preparatów (...), tworząc w ten sposób praktyczny przewodnik dla lekarza weterynarii

Od wydawcy

Przekazujemy Czytelnikom piąte wydanie książki Leki po Dyplomie – Weterynaria.

... dla lekarzy weterynarii...

Książka Leki po Dyplomie – Weterynaria 2017 skierowana jest do lekarzy weterynarii.

...informacje o lekach niezbędne w pracy...

Zamieszczono w niej informacje o lekach, z uwzględnieniem ich postaci i dawek, a także wielkości opakowań dostępnych na rynku. Poza lekami wydawanymi wyłącznie na receptę znajdą w niej Państwo również informacje o lekach dostępnych bez recepty oraz niektórych preparatach nielecz-niczych promowanych przez firmy farmaceutyczne.
W tym wydaniu, w rozdziale Preparaty, opisano około 1500 preparatów. W krótkim opisie preparatu zawarto syntetycznie podane działanie leku, wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia, informacje o zastosowaniu w okresie ciąży, laktacji lub nieśności, okres karencji, działania niepożądane, daw-kowanie oraz okres ważności i warunki przechowywania i transportu – tworząc w ten sposób prak-tyczny przewodnik dla lekarza weterynarii.

...przydatne zestawienia...

Wszystkie leki wymienione w książce Leki po Dyplomie – Weterynaria zestawiono w trzech wyka-zach: substancji czynnych i preparatów; klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) oraz wykazie gatunków zwierząt wraz preparatami przeznaczonymi dla nich.

• Od wydawcy

• Objaśnienia

• Wykaz substancji czynnych i preparatów

• Wykaz preparatów według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC)

• Wykaz preparatów według gatunków zwierząt

• Preparaty (w układzie alfabetycznym według nazw handlowych – Rp. i bez Rp. oraz inne)


Wszystkie produkty